VÄITÖSKIRJA

Kuvista mielikuviksi.

Valokuvat Suomi-brändin vetovoimatekijöinä

Maantieteen tutkimusyksikkö

Oulun yliopisto

Juha Kalaoja, 2016

Tutkimusidea

Miten Suomea valokuvataan silloin, kun sen halutaan näyttäytyvän mahdollisimman mielenkiintoisena ja houkuttelevana kohdemaana kansainvälisen yleisön keskuudessa? Tutkimuksessa paneudutaan siihen, miten Suomi ja suomalaisuus tiivistyvät markkinointikuvastojen harkituiksi kuvaesityksiksi, millaista symboliikkaa imagotyössä hyödynnetään ja mitkä kuvauskohteet saavat suuren toistuvuuden myötä muita tärkeämmän aseman tutkituissa julkaisuissa.​

 

Väitöskirja osoittaa, että Suomi-brändin edistämistyössä ilmenee erilaisia ja osittain toistensa kanssa kilpailevia puhetapoja, joiden kautta pyritään esittämään Suomi houkuttelevana kohteena ulkomaalaisten kohderyhmien kannalta. Suomen maakuvaa edistävässä viestinnässä tarvitaan monipuolista retoriikkaa matkailijoiden, yritysten, investoijien, asukkaiden ja opiskelijoiden houkuttelemiseksi, mikä käy hyvin ilmi kuvastoja tutkittaessa.

Tutkimusaineisto

Tutkimuksen aineisto muodostuu vuosien 2010-2014 aikana julkaistuista, Suomi-brändin edistämistarkoitukseen tuotetuista viestintämateriaaleista. Kuva-aineisto pitää sisällään 32 yksittäistä kuvastoa ja yhteensä 2870 valokuvaa.

Tutkimuksen tuloksia

 

Tutkimuksen tuloksissa korostuu Helsingin metropolialueen ja suomalaisen luonnon dominoiva asema suhteessa muihin teemoihin. Helsinki näyttäytyy kuvissa Suomen ja ulkomaailman välisenä porttina, eläväisenä matkailun, kulttuurin ja luovuuden keskuksena, jonka näytetään tarjoavan paljon tekemisen kohteita niin matkailijoiden kuin asukkaidenkin kannalta.

 

Vastapainoksi menestyksennälkäiselle kaupunkikulttuurille Suomi-kuvan edistämistyössä korostetaan voimakkaasti luonnonympäristöjen merkitystä monipuolisina vetovoimatekijöinä. Ennen kaikkea suomalainen luonto näyttäytyy rentouttavana vapaa-ajan ympäristönä, jonka arvoa korostavat rauhalliset maisemat ja liikunnalliset toiminnan muodot.

 

Kulttuuristen tekijöiden osalta suurin huomio annetaan etenkin kansainvälistä menestystä saavuttaneelle koulutusjärjestelmälle, design-osaamiselle ja ympäristöteknologialle. Matkailijoiden houkuttelemiseksi kuvastoissa nostetaan esiin monipuolisia aktiviteetteja, jotka pohjautuvat suurelta osin suomalaisen kulttuurin pitkiin perinteisiin. Erottuvuuden korostamiseksi kuva-aineistossa korostetaan myös suomalaisuuteen liitettäviä eksoottisia tekijöitä, jolloin esimerkiksi joulupukki, saamelaisen kulttuurin edustajat, muumihahmot ja ihmisten ”luovasta hulluudesta” kertovat erikoiset tapahtumat saavat näkyvyyttä.

 

Kulttuurin jatkuvuuden osoittamiseksi kuvastossa kerrotaan myös arkisemmista aihealueista, suomalaisen yhteiskunnan toimivuudesta ja perinteisistä tapakulttuurin muodoista. Pysyvyyttä, autenttisuutta ja kulttuurin säilyvyyttä pyritään vahvistamaan esimerkiksi historiallisesta perinnöstä kertovien puukaupunginosien, museoiden, linnojen ja linnoitusten välityksellä.

 

Suomalaisuuden symboloimiseksi kuvastossa nousee esiin myös kansainvälisesti menestyneitä kulttuurin avainhenkilöitä, jotka antavat kasvot suomalaiselle luovuudelle, rohkeudelle ja innovatiivisuudelle.

Miten tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää käytännössä?

Mitä tutkimus Suomi-brändin edistämistyössä käytetyistä kuvastoista opetti minulle? Miten alueen imagoa voidaan vahvistaa visuaalisen viestinnän avulla? Voin kertoa sen.
Poimin opit tälle sivulle: juhakalaoja.com/kuvakonsepti
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now