Väitöskirja 

 

Kuvista mielikuviksi. Valokuvat Suomi-brändin vetovoimatekijöinä

 

Oulun yliopisto, 2016

Juha Kalaoja

Tarkoitus

 

Miten Suomea ja suomalaisuutta kuvataan silloin, kun tarkoituksena on olla mahdollisimman kiinnostava, houkutteleva ja vetovoimainen kohde ulkomaalaisen yleisön kannalta?

Aineisto

32 julkaisua

Englanninkieliset materiaalit

Aikarajaus: 2010-2014

Kaikki Suomi-brändin kohderyhmät 

Yhteensä 2870 valokuvaa

Tuottajat: mm. VisitFinland, Team Finland, UM, Cleantech Finland

Menetelmät

Sisällönanalyysi: kuvien esiintymismäärät

Kriittinen diskurssianalyysi: 9 erilaista suomalaisuusdiskurssia

Visuaalinen semiotiikka: kuvien merkkikieli

TULOKSET

9 erilaista suomalaisuusdiskurssia

Metropoli

Monimuotoisuus

Menestys

Perintö

Luonto

Eksoottisuus

Aktiivisuus

Arki

Sankari

Metropolidiskurssi ja luontodiskurssi hallitsevat kuvastoa. Kaikista kuvista (yht. 2870) 513 sijoittui Helsinkiin ja 587 pääkaupunkiseudulle 

LUONTAISET VAHVUUDET? 

HILJAISUUS, PUHTAUS, 

KAUNEUS

Suomalainen luonto on voimakas ja kasvava vetovoimatekijä, joka noteerataan entistä useammin myös maailmalla. Suomen 188 000 järveä, lukuisat saaret ja ainutlaatuiset Lapin tunturit takaavat loistavat mahdollisuudet monipuolisille luontoelämyksille. Jo pelkkä ympäristön hiljaisuus ja puhtaus ovat itsessään suuria valtteja, jotka antavat mahdollisuuden nauttia rauhallisuudesta ja stressittömyydestä kiireisen arjen keskellä.

Potentiaaliset vahvuudet aluetasolla: luonnonnähtävyydet, reitit, vielä tuntemattomat ja vähälle huomiolle jääneet kohteet, ihmisten ja ympäristön välinen suhde

URBAANI ULOTTUVUUS: KAUPUNKIKULTTUURIN VALTIT?

Kaupunkialueiden palvelutarjonta yhdistettynä alueen ikonisiin nähtävyyksiin tarjoaa viestinnän kannalta paljon kuvattavaa. Brändäyksen kohderyhmät kaipaavat matkaltaan myös sosiaalista kanssakäymistä, jaettuja kokemuksia ja vuorovaikutusta paikallisten ihmisten kanssa. Perustarpeiden - ruokailun, juomisen ja nukkumisen - lisäksi kaupunkien tapahtumat ja kulttuurinautinnot tuovat matkaan uudenlaista elämyksellisyyttä.

Potentiaaliset vahvuudet aluetasolla: tapahtumat, kaupunkikulttuurin ilmiöt, julkiset tilat, puistot, majoitusmahdollisuudet,

fine dining

AKTIIVISUUS: ELÄMYKSIÄ TOIMINNASTA

Millaisille kokemuksille ja elämyksille ympäristö tarjoaa puitteet? Suomalaiseen kulttuuriin kuuluva luontoyhteys välittyy kesäaikaan etenkin marjastuksen ja sienestyksen, mökkeilyn, retkeilyn ja pyöräilyn välityksellä. Talviaikaan esimerkiksi hiihtäminen, lumikenkäily ja avantouinti tarjoavat mahdollisuuksia monipuolisille kokemuksille. Tyypillinen Suomeen tuleva matkailija haluaa kokea arkielämästä poikkavia asioita, jotka tallentuvat mieleen elämyksellisinä muistoina.

Potentiaaliset vahvuudet aluetasolla: liikunnalliset aktiviteetit, luontopalvelut, ohjatut retket, omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet

EKSOOTTISUUS: ASIAT, JOTKA EROTTAVAT MEIDÄT MUISTA

Tarinallisuus, erottuvuus ja jopa erikoisuus ovat kuvaviestinnän kannalta tärkeitä tekijöitä. Tämänkaltaiset kuva-aiheet voivat olla asioita, jotka aluksi hieman hämmentävät. Parhaimmillaan ne ovat voimakkaita muistijälkiä, jotka rakentavat myönteisiä mielleyhtymiä alueesta. Erottuvuutta tarjoaa niin suomalainen luonto revontulineen, tykkypuineen ja lumisine talvineen kuin myös kulttuuri esimerkiksi joulupukin, jäänmurtajien, lasi-iglujen, erikoisten tapahtumien ja lukuisten muiden vetovoimatekijöiden muodossa.

Potentiaaliset vahvuudet aluetasolla: kulttuurin erottuvuutta korostavat tekijät, luonnonolosuhteista kertovat uniikit piirteet, kuva-aiheisiin liittyvä tarinallisuus

PERINTÖ: HISTORIALLISUUS MAISEMASSA

Maisemassa ilmenevä pitkä historiallinen jatkumo vahvistaa ennen kaikkea aitouden ja uskottavuuden vaikutelmaa. Historiallisuutta korostavissa kuva-aiheissa pääosaan nousevat maisemassa ilmenevät menneisyyden merkit. Historiallinen symboliikka kertoo katsojalle kulttuurin pysyvyydestä ja välittää alueeseen liittyvää tarinallisuutta.

Potentiaaliset vahvuudet aluetasolla: historialliset miljööt, puutalot, kirkot, linnat, muistomerkit, nostalgiset liikennöintivälineet

ARKI:

TAPAKULTTUURI AUTENTTISUUDEN OSOITUKSENA

Ihmisten elämäntavat ja kulttuuriperinteet ovat tärkeä osa suomalaisuuteen liitettävää tarinallisuutta. Kulttuuriin kuuluvat tapakulttuurin muodot vahvistavat aitouden vaikutelmaa ja lisäävät siten viestinnän uskottavuutta. Etenkin ruokakulttuurin monipuoliset muodot, koti, työ ja saunominen ovat voimakkaita arjen vetovoimatekijöitä, joilla on vaikutusta myös matkailijoiden kohdepäätöksiin.

Potentiaaliset vahvuudet aluetasolla:

ruokailuperinteet, paikallinen tapakulttuuri, työntekoon liittyvät erityispiirteet

MENESTYS:

VAHVUUDET

PAIKKOJEN VÄLISESSÄ KILPAILUTILANTEESSA

Alueellista, kansallista tai kansainvälistä huomiota saavuttaneet menestystekijät tuovat kuvakerrontaan omanlaistaan vakuuttavuutta. Parhaimmillaan menestyksestä kertovat kuva-aiheet toimivat yleistävinä todisteina tekemisen laadusta ja parantavat siten koko alueen imagoa.

Potentiaaliset vahvuudet aluetasolla: menestyvät yritykset, kiinnostavat tuotebrändit, historiallinen jatkumo menestyksen takana, innovatiivisuus, yhteiseen hyvään tähtäävät arvot, vastuullisuus

SANKARUUS: AVAINHENKILÖT BRÄNDIN LÄHETTILÄINÄ

Menestyksen henkilöiminen on tehokas keino välittää haluttuja mielleyhtymiä alueesta ja sen asukkaista. Yleistävät kuvaukset menestyvien ihmisten ominaisuuksista helpottavat monimutkaisten kokonaisuuksien mielikuvallista hahmottamista ja vaikuttavat siten koko brändi-imagon rakentumiseen.

Potentiaaliset vahvuudet aluetasolla:

menestyvät ihmiset kulttuurin eri sektoreilta - esimerkiksi yrittäjät, taiteilijat, luovat osaajat, urheilijat ja historialliset merkkihenkilöt

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now